Poziomy delegowania

Załóżmy, że chcesz wprowadzić zmianę w swojej organizacji. Zespół jest niewielki. Kilka osób. Organizacja w transformacji, a konkretnie w takim jej momencie, że potrzeba jest uporządkowania przepływu informacji, sposobu podejmowania decyzji i tworzenia pętli feedbackowych. Zaproponowałam im pracę na modelu "delegation poker" Jurgena Appelo, który oferuje klarowną strukturę dla ustalenia kto jest odpowiedzialna/y, za co i na jakim poziomie.

Kilka ważnych kwestii na początek:

★ delegowanie pracy może mieć różny charakter - pomiędzy wskazywaniem paluszkiem wszystkiego a jazdą po bandzie ze swoim scenariuszem jest wiele miejsca na stany pośrednie

★ delegowanie jest procesem - uzbrój się w cierpliwość i planuj małe kroki

★ delegowanie zależy od konkretnej sytuacji - to balans pomiędzy zależnościami i autonomią

Jest 7 poziomów delegowania pracy według Appelo. 1. TELL: I will tell them2. SELL: I will try and sell it to them3. CONSULT: I will consult and then decide4. AGREE: We will agree together5. ADVISE: I will advise but they decide6. INQUIRE: I will inquire after they decide7. DELEGATE: I will fully delegate

Dla mojego zespołu największym wyzwaniem było: ★ dostrzeżenie, że jest zestaw zadań, który nie ma jeszcze właściciela / ki, a jest istotny z perspektywy rozwoju organizacji★ ustalenie mechanizmów grupowego podejmowania decyzji od poziomu 4-7★ umówienie się na konkretny przepływ informacji ustalonymi kanałami na każdym z poziomów★ zaplanowanie regularnych pętli feedbackowych na różnych poziomach Oni już działają, a ty? Jak rozdzielasz zadania? Jak bierzesz albo oddajesz odpowiedzialność?